Bởi {0}
logo
Tatrix International China Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Mực, hộp mực, hộp mực, ruy băng, Băng nhãn
Years in industry(17)ODM services availableSample-based customizationMinor customization
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Tatrix International China Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Performance